Het platform voor Klant én Leverancier

Hoe het werkt

Voor wie?

TrackTable focust zich momenteel op de wereld van het vastgoedbeheer, waar gebouwbeheerders, inkopers en andersoortige klanten hun data integratie vraagstukken delen met de leveranciers van schoonmaak, onderhoud en tal van andere servicediensten.

Het is goed mogelijk dat uw bedrijf zich in een andere branche bevind en met dezelfde vraagstukken worstelt.

Data-integratie

Iedereen praat erover. Elk bedrijf wil de communicatie met zijn externe relaties optimaliseren, maar ook efficiënter en vlotter werken. Die wens kan zowel vanuit de leverancier ontstaan, maar ook vanuit de klant.

De huidige interacties tussen bedrijven, zoals het melden en oplossen van storingen en onderhoud, staan bol van knelpunten die tot inefficiëntie en ineffectiviteit leiden.
Denk hierbij aan:

  • (Mis)communicatie
  • Handmatige updates
  • Gegevens niet synchroon
  • Factuurgeschillen
  • SLA-rapportage komt niet overeen
  • Eén op één connectiviteit

Klanten en leveranciers willen deze problemen oplossen en staan voor de volgende uitdagingen:

  • Geen data-integratie met partner
  • Een klant heeft veel leveranciers
  • Een leverancier heeft veel klanten
  • Gegevensintegratie te duur met veel relaties
1

Uw eigen data eerst

Het verfrissende van TrackTable is dat de kracht van uw eigen organisatie, uw eigen processen en data overeind blijft. Het is juist NIET de bedoeling om uw organisatie te transformeren door aan te sluiten op het platform. Het platform sluit juist aan op uw organisatie. Statussen, prioriteiten, locatiegegevens en andere bedrijfskritische data blijven onaangeroerd. Dit geldt ook voor de gebruiker of de leverancier, met wie u contact wil leggen via Tracktable.
2

Eenmalig verbinden

Door eenmalig verbinding te maken met TrackTable is de transformatie naar veel van uw leveranciers of klanten begonnen. Nieuwe leveranciers en klanten maken geen directe verbinding met uw systemen, maar met die van TrackTable. Wanneer nieuwe leveranciers of klanten toetreden tot TrackTable, kunt u direct met hen integreren. Er is geen extra integratiewerk vereist, alleen de onboarding met de specifieke relatie(s). Zo kunt u snel een netwerk bouwen met partijen waarmee u directe integraties kunt samengaan.
3

Foutloze uitwisseling

TrackTable zorgt voor de communicatie van u naar de andere partij. Daarbij monitort TrackTable of uw data-uitwisseling tot stand is gekomen en de gegevens indien nodig alsnog over te brengen. Het systeem zal continu zorgen voor een synchronisatie van de gegevens, waardoor tijd en kosten worden bespaard. Alle informatie is voor de betrokken partijen beschikbaar en inzichtelijk. Als gevolg hiervan zal er een sterk gereduceerde geschillenlijst zijn aan het eind van de maand en zijn herstelacties overbodig.
4

Hub & Spoke

Het platform zorgt voor een structurering en formalisering van de communicatie tussen de partijen. Er dient slechts eenmalig een koppeling te worden gemaakt.
Vanuit TrackTable is informatie-uitwisseling tussen meerdere aangesloten bedrijven mogelijk, met behoud van huidige bedrijfsprocessen.
5

Safety by design

TrackTable houdt een inzichtelijk auditlogboek bij, waarin u kunt zien welke gegevens u heeft verzonden en wat uw partner heeft ontvangen. Dit logboek kunt u per relatie activeren en instellen. Op deze wijze kunt u altijd controleren of hetgeen u verstuurt of ontvangen heeft op de juiste wijze vertaald is. Voor de veiligheid en het ‘big-data concept’ slaat TrackTable geen gedetailleerde gegevens op in het auditlog, alleen de metagegevens. Voor organisaties is het mogelijk om de auditlog functie aan te zetten, dan worden alle gegevens bewaard met een gekozen relatie. Op het moment dat de auditlog wordt uitgezet, worden alle details gegevens verwijderd van deze relatie.
6

Bedrijfsprocessen staan centraal

Naast de uitdaging van de vele data-integraties die moeten worden gebouwd, is vooral de datatransformatie een proces dat vaak over het hoofd wordt gezien. Eenvoudig gezegd komen de verzonden gegevens vaak niet overeen met die van de ontvanger. De status kan bijvoorbeeld "Hoog" zijn voor de klant, maar "ZH01" voor de leverancier. Dat geeft aan dat de leverancier "Hoog" moet vertalen naar "ZH01" om het voor zijn systeem te laten werken. Hetzelfde geldt voor de klant.
Deze datatransformatie moet handmatig worden gedaan voor elke data-integratie tussen alle relaties. Dat maakt het een tijdrovend en omslachtig proces. Het maken van websites als klantenportaal voor leveranciers of klanten verhoogt de efficiëntie voor beiden niet. Er komt immers nóg een systeem bij waarop ingelogd moet worden!

Tracktable neemt hier de zorg uit handen.

Interesse gewekt? Klaar voor een gesprek?